Menu

1970

Praha, Symbolický hřbitov válečných obětí – Ďáblice

Plocha o velikosti 20x20m, ohraničená stávajícím vzrostlým živým plotem, byla pojata následovně: uprostřed travnaté plochy byl propsán do diagonálně situovaného "čtverce" z kamenné dlažby, reliéfní kříž. Na rovněž kamenné, horizontální úzké desce, oddělující vydlážděnou pochozí plochu od plochy symbolického hřbitova, jsou umístěna jména válečných obětí. Ze dvou rovin, svažujících se pod úroveň okolního terénu směrem k návštěvníkům, vystupují (z kamennými deskami obložených ploch) nerezové vertikální profily, které mají v průřezu tvar rovnoramenného kříže.