Menu

2003

Centrum velení a řízení MO, Praha – Kbely

Objemová a zastavovací studie centra velení a řízení Ministerstva obrany

Tři samostatně fungující kruhové budovy - „pevnosti“ jsou vzájemně propojeny společenským centrem Ministerstva obrany. Sousedící budova ve tvaru „Y“ byla navržena jako hotel pro důstojníky NATO. Součástí areálu je letiště.