Menu

Akad. arch., Ing. arch. Stanislav Picek

stanislav-picek

Kontakt: picek@picekarchitects.cz

Mám trojí občanství

V Československu jsem se narodil. Osobní svobodu jsem získal v Kanadě. Osud mi požehnal tím, že mojí paní se stala belgická houslistka Edith Volckaert.

Vzdělání formovalo můj přístup k tvorbě

 • AVU - škola architektury prof. Cubra, 1969 - 1972
 • ČVUT - fakulta architektury, 1963 - 1969
 • Umělecko-průmyslová škola - výstavnictví, interiér, 1959 - 1963

Aktivně pracuji pro pochopení smyslu Architektury

Jsem členem těchto organizací:

 • Česká komora architektů
 • OBEC architektů
 • RAIC - Royal Architectural Institute of Canada
 • SCARB - Société centrale d'architecture de Belgique
 • L' Ordre des Architectes des Belgique
 • Akademie architektury
 • Člen porot architektonických soutěží v ČR i v zahraničí (např. World Intellectual Property Organization - WIPO - část OSN)
 • Člen státní zkušební komise při ČVUT (architektura, urbanismus) a UMPRUM (architektura, design)
 • Býv. člen Stavovského soudu při ČKA

Moje práce ve světě

Moje architektura je zastoupena v Pompidou Centre v Paříži, v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a v Národní galerii v Praze ve Veletržním paláci.