Menu

1994 - 1996

Cukrárna “U Matěje”, Telč

Objekt se nachází u rybníka „Na Baště“ před branou do renesančního města Telče. Tvarosloví navrženého objektu je inspirováno historickým kontextem.

Fasáda stávajícího domu byla při přestavbě vertikálně rozčleněna tak, aby svým měřítkem lépe odpovídala okolní zástavbě. Dvoje dřevěné dveře, svázané kruhovým madlem, vedou jednak do bytu v patře, jednak do zázemí cukrárny v přízemí.

Prostor vlastní cukrárny-kavárny byl přistavěn. Vstupní skleněné, do fasády hluboko zapuštěné dveře jsou členěné ve tvaru symbolického stromu.

Posuvná, v letních měsících otevřená skleněná vrata v zadní části prostoru vedou do zeleného dvorka se zužujícím se schodištěm, zvoucím ke vstupu na střešní terasu. Zde lze posedět v polostínu pod pergolou ve tvaru "pavučiny" a těšit se vyhlídkou na renezanční zámek.