Menu

1971

Hrabyně, památník Ostravské operace ve II. sv. válce

(Autor získal nejvyšší cenu ve veřejné souteži a z politických důvodů se vzdal realizace. Realizoval se návrh oceněný druhou cenou.)

Tři sochařsky modelované hmoty v sobě skrývají muzeum. Dvě z nich jsou svým tvarem jasně definované. Třetí se jakoby rozpadá do symbolického hřbitova kolem. V nejvyšší hmotě je situován vstup nad úrovní terénu. Střecha nejdelší ze 3 hmot byla navržena jako terasa s výhledem do krajiny na strategické body bitvy. Východ je dlouhou rampou z podzemí. Denní osvětlení interiéru je redukováno se záměrem dosažení mystického působení prostoru.