Menu

1984

Indiánské muzeum na ostrově Vancouver

NUU-CHAH-NULTH MUZEUM - západopobřežní centrum indiánské kultury, Tofino, ostrov Vancouver, Kanada.

"Když jsem uviděl divokou krásu krajiny, kde mělo být muzeum postaveno, rozhodl jsem se schovat architekturu za pahorek tak, aby nerušila divokost nedotčené přírody. Při příjezdu bylo z dálky v návrhu možno vidět pouze obří totempol, symbol indiánské kultury. Projdete v dolní části rozštěpeným totempolem, přeběhnete po lávce, vyrobené z jednoho kusu obrovského stromu a ocitnete se na terase, odkud je výhled na oceán. Dřevěný pavilon, se střechou ve tvaru stylizovaného havrana (mytologický symbol) Vás ochrání proti nepřízni počasí. Odtud můžete pozorovat velryby, které produkují neuvěřitelné vodotrysky pouhých několik set metrů od Vás. Dřevěný reliéf na čelní vnější zdi (20 x 20 m, vyrobený domorodými indiánskými umělci) směrovaný na oceán, je centrálním motivem, poutajícím pozornost indiánů, kteří přijíždějí do svého kulturního centra po moři. Stupňovité uspořádání interiéru respektuje původní formu terénu. Obě podélné prosklené stěny zdůrazňují souvislost obsahu muzea se svým okolím - divokou přírodou."