Menu

1990

Kaizuka city – 4660 bytů

Arch. Picek byl v té době šéfarchitektem a presidentem společnosti Mirai architecture v Osace

Obytná zástavba s postupně klesajícím počtem podlaží – od výškových budov v centru až po rodinnou zástavbu po obvodě areálu, s umělými vodními plochami, obchodním centrem pod zahradami a sportovišti.