Menu

2003

Křivoklátský letohrádek

Grand Prix 2004 - Národní cena za architekturu.

Objekt se nachází na zalesněném pahorku v křivoklátských lesích. Inspiračním zdrojem jsou pro českou krajinu typické kamenné zídky, letohrádky a tvrze, vyhlídky a poutní místa. Nejvíce však genius loci samotného místa, na kterém se před 2000 lety nacházelo keltské opidum.

Dispozice je pojata minimalisticky. Obdélníková místnost s postranními obslužnými prostorami, utajenými za dveřmi v líci s omítkou (lůžka ve spacích nikách, minikuchyň a sociální zařízení, minipracovna s knihovnou a úložné prostory), se otevírá do krajiny posuvnou skleněnou stěnou krytou dřevěnou okenicí na kovovém rámu. Po vyklopení slouží okenice - přepis "padacího mostu " - jako balkón.

V letních měsících zmizí jižní skleněná zasunovací stěna v tloušťce zdi a interiér se stává jakousi hlubokou lodžií. Severní část prostoru s klesajícím stropem - propisem venkovního schodiště na střešní terasu - vybavená velkým kruhovým stolem a krbovými kamny je využívána více v zimě. Komínové těleso má po stranách niky pro uložení dřeva. Jejich tvar, resp. tvar odkladních kamenných desek nad nimi, je promítnut do výřezů ve stropě, jimiž je nasvětlována střední část obytného prostoru shora. Na střeše je vyhlídková terasa přístupná po exteriérovém schodišti, využívaném jako auditorium při muzicírování na kruhovém palouku. Suterénní místnost, zapuštěná do svažitého terénu a přístupná z exteriéru, slouží jako sklep, sklad dřeva a nářadí.

Minimální terénní úpravy spočívaly pouze ve zformování nejvyšší vrstevnice pahorku do tvaru zatravněného kruhu, do něhož je objekt zasazen. Násypy po jeho obvodu barevně oživuje mateřídouška a vřes, jejichž barevné působení bude narůstat s časem. Okolní lesní porost zůstal nenarušen.

Z exteriéru je zděná stavba opláštěna hrubě opracovaným pískovcem, střešní obytná vyhlídková terasa je vydlážděna kamennou dlažbou. Do komínového tělesa z litého pemrlovaného betonu, orámovaného lavicí, byly zasazeny kruhové skleněné čočky, dosvětlující interiér shora. Podlahu v obytném prostoru tvoří smrkové fošny, v příslušenství teraco.

Horský dům na Šumavě - na ruinách starého domu (1980)

Je předchůdcem Křivoklátského letohrádku.