Menu

2008

MLÝN – Návrh rekonstrukce za účelem využití na městské centrum I. Kralupy nad Vltavou

Architektonická studie a projekt pro stavební povolení © 2008 PICEK ARCHITECTS, s.r.o. - v naváznosti na vítězný návrh v architektonicko urbanistické soutěži na revitalizaci centra města.

Nový architektonický výraz budovy přiznává z exteriéru etapovité narůstání budovy během historie. Římsa nad 3.NP čitelně odděluje původní objem budovy od pozdější nástavby. Nově navržená ustupující nástavba s katedrálním prosvětlením výstavního prostoru a střešní terasou tvoří rovněž samostatný výrazový celek. Masivní věž sila /sýpky/ je v návrhu nahrazena novou hmotou téhož objemu, členěnou ve fasádách vertikálními prosklenými pásy. Odlišení původních a novějších částí budovy je podpořeno různými barevnými tóny.

Vstupní předprostor „Kulturního a společenského centra“ je mezi starou školou a budovou mlýna akcentován třemi zastřešenými pergolami, pronikajícími z exteriéru do interiéru budovy. Žulová dlažba svými vzory „zrcadlí“ formu zmíněných pergol.

Využití budovy mlýna pro společenské účely navazuje na zastupitelstvem města schválený návrh urbanistické koncepce celého centra. Důvodem pro toto využití je architektonicky zajímavý vnitřní prostor objektu, který po vybourání dřevěných konstrukcí nabízí půdorysně i výškově flexibilní možnosti řešení. Jediným omezením je zde poloha zaklenutých okenních otvorů, z které vychází v návrhu členění jednotlivých funkcí do pater.

Všechna podlaží jsou propojena komunikačními jádry s výtahy a schodišti. Detailní technické řešení rekonstrukce objektu mlýna je dokumentováno ve stavební a statické části tohoto projektu.