Menu

1975

Pahlavi Art Gallery v poušti

Navrženo pro perského šáha 1975 v době, kdy arch. Picek stavěl pro téhož investora v Teheránu Museum of 6th Bahman.
Forma této galerie vychází z konceptu rotující tvárné hmoty, ztuhlé v unikátním tvaru. V centrálním válcovém jádru byla navržena společenská prostora otáčející se tak, aby světelné reliéfy na stěnách (navržené Pavlem Nešlehou) pomalu měnily stíny v závislosti na pohybu prostoru. Na střešní terase a rampě k ní vedoucí byla navržena sochařská expozice. Budova je situována v poušti, obklopena geometricky tvarovanými vodními plochami a nekonečným pískem.
Světelné reliéfy na stěnách otáčejícího se společenského prostoru v patře navrhl Pavel Nešleha.