Menu

1975

Pahlavi Muzeum a Audiovizuální divadlo 6. Bahmánu v Teheránu

Komplex výstavních prostor a audiovizuálního divadla byl situován v podzemí pod zahradami, v bezprostředním sousedství Monumentu zvaného Shahyad, který se stal symbolem císařství Dynastie Pahlavi.

pahlavi_03

Vstup do areálu audiovizuálního muzea umístěného v podzemí pod zahradou monumentu zvaného "Shahyad" v centru Teheránu.

pahlavi_04

Vstupní atrium s fontánou od Huga Demartiniho.

Audiovizuální divadlo

pahlavi_05

Kresba

Audio divadlo s dvanácti zavěšenými světelnými sloupy, pohybujícími se v prostoru. kresba Stanislav Picek

Opona

Opona s perskými symboly zakrývá obří projekční plátna, s reliéfem lva od sochaře V. Paříka v popředí. spolupráce Jarmily Tröstrové s arch. Pickem

pahlavi_02
pahlavi_06

Světlo

Dvanáct ze stropu zavěšených světelných sloupů, pohybujících se v prostoru, bylo opatřeno vnitřními projektory.

pahlavi_07 pahlavi_08

Projekce pohyblivých sloupů korespondovala se zadní projekcí na obřích plátnech v čele sálu.

pahlavi_09

Program doprovázel pohybující se herec a hudba.

pahlavi_12 pahlavi_10
pahlavi_11 pahlavi_13

Auditorium

Po skončení audio programu se pohyblivé sloupy s vnitřní projekcí zastavily nad skupinami bloků z kararského mramoru a "obří scéna" se proměnila ve výstavní expozici - museum, do kterého sestoupili diváci z auditoria. Na podstupnicích schodů se objevil světelný obraz.

pahlavi_16 pahlavi_17
pahlavi_15 pahlavi_14

Zadní část prostoru sloužila jako auditorium (kresba Stanislav Picek).

pahlavi_19 pahlavi_18

Strop nad auditoriem.

Foyer - Inforama

Na obrazovkách "INFORAMY" ve foyeru si návštěvník mohl zvolit film na určité téma (např. historie Iránu, umění apod.).

Z projekční "hlavice" nad barem uprostřed Inforamy se promítaly obrazy na strop a stěny.

Tématická vitrina ve foyer.