Menu

1984-1986

Pavilon Britské Kolumbie s náměstím Národů – EXPO’86

1. cena v soutěži (s Waisman, Dewar, Grout), realizace 1984-1986

Skleněnou střechou zakryté náměstí Národů bylo centrem světové výstavy Expo'86 ve Vancouveru. Zde se pořádaly národnostní dny a slavnostní ceremonie. Zcela prosklený pavilon Britské Kolumbie byl a dosud je dominujícím objektem areálu. Náměstí Národů bylo i po skončení Expa'86 zachováno až do dnešních dnů.