Menu

1971

Pompidou Centre, Paris

Soutěž - autoři: Stanislav Picek, Stanislav Švec

Koncepce: Vzhledem k nedostatku zelených odpočinkových ploch v centru Paříže autoři zvolili architektonickou formu se střešními, kaskádovitě uspořádanými zahradami s vodním prvkem, které klesají na úroveň Rue Saint Merri, podcházejí pod Boulevardem Sebastopol a pokračují až k novému centru, které vzniklo na místě bývalé pařížské tržnice Les HALLES.

Přiřazováním velkorozponových trojúhelníkových modulů je docíleno maximálně flexibilního půdorysného řešení. V rozích těchto "trojúhelníků" jsou navrženy v osmibokých prostorech vertikální komunikace pro návštěvníky i obří nákladní výtah (na velikost kamionů). Horizontální spojnice těchto osmiúhelníků pak naznačují možný pohyb návštěvníků v jednotlivých podlažích. Vstupní pasáž v přízemí, označená v půdoryse A1, se odvíjí kolem infocentra B1. Po obvodu pasáže jsou situovány eskalátory.