Menu

2000

Národní technická knihovna, Praha

Národní technická knihovna je situována v universitní čtvrti, postavené v minulém století v Praze 6. Areál sestává ze dvou objektů, tvarovaných v půdoryse ve tvaru od sebe odvrácených „ U“. Spojení mezi nimi tvoří „věž“ s elektronicky fungujícím depozitářem odborné literatury. Studovny, které jsou v nejvyšším patře osvětleny sférickými střešními světlíky,obklopují polootevřené atrium. Atrium administrativní budovy je od veřejné komunikace odstíněno ocelovou konstrukcí s  „vertikální“ zahradou.

Soutěžní návrh.