Menu

1994

Rezidence českého velvyslance, Budapešť

Objekt rezidence je půdorysně koncipován do tvaru kruhové výseče, panoramaticky se otevírající do zeleně a jižnímu slunci. Kruhová věž hlavního schodiště tvoří jádro dispozice a pohledovou dominantu v průhledu příjezdovou alejí. Přilehlé štítové stěny chrání objekt vůči nepřízní počasí ze severu.

Rezidence je zapuštěna do svažitého terénu tak, že od vstupu se jeví jako třípodlažní, ze zahrady jako přízemní, s mohutnou střechou, skrývající další 2 podlaží. Zasklená pergola umožňuje výstup z auta přímo pod střechu. Garáž pro 3 vozy a parking pro 5 aut obklopují jakýsi malý kruhový "court d'honeur". V přízemí jsou situovány vstupní prostory s příslušenstvím, vedlejší vstup vede do čekárny řidičů, bytu správce, do relaxačních a pomocných prostor a ke schodišti zaměstnanců. V patře jsou situovány reprezentační prostory, otevřené do zahradních teras. Ve 2. patře je navržen byt velvyslance, ve 3. patře pokoje pro hosty.