Menu

2010

Smuteční síň v Roudnici nad Labem

Pro smuteční síň vyčlenilo město Roudnice rovné pole za městem. V našem návrhu jsme příchod do obřadní síně řešili meditační zahradou s uměle navršeným terénním reliéfem. Živými ploty členěný parking je zvukově odstíněný od zahrady zakřivenou zdí.

Pro řešení interiéru je charakteristický symbolicky tvarovaný průhled na nebe nad katafalkem.

Příchod do obřadní síně je navržen zahradou s uměle navršeným terénním reliéfem.

Nad katafalkem je průhled na nebe.