Menu

1969

Staré Kestřany

1. cena v národní studentské architektonické soutěži Staré Kestřany - rekonstrukce a dostavba gotických tvrzí (hotel, galerie).