Menu

1978

Teherán, Pahlavi National Library

Soutěž - autoři: Stanislav Picek a Stanislav Švec

Devítipodlažní, lineárně formovaná budova, pohledově sestávala ze dvou souběžných křídel na půdorysu 100 x 286 m. Vzhledem ke klimatu i respektu k tradici byl mezi těmito křídly navržen veřejně přístupný prostor, jakási stinná Agora s umělým potokem. Střecha a vnější plášť horních šesti podlaží byly "obaleny" lamelami absorbujícími sluneční energii, takže autoři již v 70-tých letech usilovali o energetickou soběstačnost budovy. Dvě válcovité věže v nejvyšším bodě, jsou součástí chladícího systému.