Menu

2002

Trojský most, Praha – součást městského okruhu “Blanka” Špejchar – Pelc – Tyrolka

1. cena v architektonické soutěži a projekt pro stavební povolení (statika Ing. V. Mach).

Trojský most se zavěšenou mostovkou s asymetricky umístěným, parabolicky rozkročeným pilířem v řece s rozdílnou výrazovou koncepcí závěsů na trojské a holešovické straně mostu je součástí Městského okruhu. Pilíř ze železobetonu proměnlivého průřezu o výšce 65m nad hladinou řeky je odkloněn proti svahu trojské stráně a svoji formou vytváří jakousi symbolickou bránu při vjezdu do centra Prahy.