Menu

2009

Výstava Františka Ronovského v Jízdárně Pražského hradu

Libreto výstavy a monografie o F. Ronovském PhDr. Jiří Urban, foto Béla Remak.
Filozofický podtext architektonického řešení výstavy Františka Ronovského

Tvůrčí cesta

Perspektivně i fyzicky se zužující prostor je vytvořený z "vlnících se" výstavních panelů, jejichž délka se postupně prodlužuje. "Cesta" je zakončená v průhledu monumentálním výtvarným dílem, zavěšeným na vnější straně kruhové stěny, symbolizující vyvrcholení tvorby a syntézu Ronovského osobní cesty. Z balkónu lze přehlédnout celou architektonickou kompozici "tvůrčí cesty". Panely zakončené kruhem, tvoří jakousi symbolickou IKONU.

Architektonické řešení výstavy tím, že se nedotýká svými, do prostoru vloženými prvky stěn sálu (symbolická ikona popsaná výše je v prostoru volně plující skladbou prvků) nechává vyznít kultivovanému členění bočních stěn jízdárny a zdůrazňuje hloubku daného prostoru. Měnící se barevnost panelů "tvůrčí cesty" podporuje myšlenku tvůrčího zrání, resp.cestu k monumentalitě krystalizujícího výtvarného projevu.